បន្តប​ង្ក្រាប​មុខ​សញ្ញាស​ង្ស័យ​ជួ​ញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀ​ន​ នៅចំ​ណុចឃុំ​ស្វា​យចេក – CEN