ជនជាតិ​ចិន ដែល​ចូលមក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​សកម្មភាព​ល្មើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ – CEN