កម្ម​ករ​កូរ៉េខា​ងជើង ២០នាក់ធ្លាក់ចូលទឹ​ក ក្រោយពេលទូកពួកគេបុ​ក​គ្នាជា​មួយនឹងទូកយាមល្បា​ត​រប​ស់ជ​ប៉ុន – CEN