សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ព្រំដែន កម្ពុជា​-វៀតណាម ក្រោយពី​មាន​ពិធីសារ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក រវាង​កម្ពុជា និង វៀតណាម កាលពី​ថ្ងៃទី​០៥ ខែតុលា​នេះ​ – CEN