យុវជន​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ឃាតក​ចាក់​ធ្លាយ​បេះដូង​សម្លាប់​ – CEN