បណ្ឌិតសភា​ចា​រ្យ ហង់​ជួន ណា​រ៉ុ​ន​៖ “​ដើម្បី​ឱ្យមាន​សេដ្ឋកិច្ច​បែប​ឌីជីថល លុះត្រាតែ​មានការ​អប់រំ​បែប​ឌីជីថល​” – CEN