ប្រកាស​ផ្លាស់​ប្តូរប្រធានទីស្នាក់ការត្រួត​ពិ​និត្យច្រ​កទ្វា​រព្រំដែនអន្តរជាតិបា​វិត​ – CEN