ស្រ្តីអ៊ីរ៉​ង់ត្រូវ​បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាបាល់ទាត់លើក​ដំ​បូង ​ក្រោយ FIFA គំរាមព្យួរកៅ​អី – CEN