សម្តេច​តេ​ជោ ​៖ កម្ពុជា​លើកទឹកចិត្ត និង​គាំទ្រ​ដល់​ការសិក្សា​របស់​យុវជន​នៅក្រៅ​ប្រទេស​ – CEN