ពុទ្ធោ​អើយ​! ត្រូវ​បំពង​ក្នុង​ខ្លាញ់ហើយ ​នៅ​… គ្រវី​កន្ទុយ​ទៀត ពិត​ជា​គួរឲ្យ​អាសូរ​ត្រី ១​ក្បាល​នេះ​ណាស់​! – CEN