អំពើ​ហិង្សាវាយតប់​​​គ្នាយប់មិញ សមត្ថកិ​ច្ច​ចាប់ឃា​ត់ខ្លួន ជនជាតិចិន ៦នាក់ – CEN