ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​តួ​គី​បំពេញ​ការងារ​កម្ពុជា​៤​ឆ្នាំ មើលឃើញ​កម្ពុជា រីកចម្រើន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ – CEN