ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម គោះ​ជួង​ពញ្ញាក់​ស្មារតី​ប្រជាជន​ឱ្យ​ងាក​មក​គាំទ្រ និង​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក ជំនួស​ឱ្យ​ទំនិញ និង​ផលិត​នាំចូល​ពី​បរទេស​ – CEN