សកម្មជន​ប្រឆាំង​ម្នា​ក់នៅ ស្រុក​បាធាយ ត្រូវ​មនុស្ស​ប្រមាណ​១០​នាក់ ចាប់វាយ​ខ្នោះ​ញាត់​ចូល​រថយន្ត បាត់​ខ្លួន​រហូត​គ្មាន​ដំណឹង – CEN