បក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ស្វែង​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​តួ​ក​គី ជុំវិញ​ការវាយប្រហារ​លើ​សម្ព័ន្ធ​មិត្ត​អា​មេ​រិច​នៅ​សុីរី​ – CEN