ប្រ​កាស​ចូល​កាន់​មុខ​តំ​ណែង​អភិ​បាល នៃ​គណៈ​អភិ​បាល​ក្រុង​បា​វិត​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង – CEN