ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ហុក​គី​លើកទឹកចិត្ត​ក្រុម​កីឡាការិនី​ជម្រើសជាតិ​បង្កើន​ការហ្វឹកហាត់​នៅ​ថៃ ដើម្បី​ត្រៀម​ប្រកួត ស៊ី​ហ្គេម​ – CEN