អាង​ផ្កាយ​យ​៣​រំលោភ សជណ យក​អាងទឹក​រដ្ឋ មក​ធ្វើ​អាជីវកម្ម ចាប់​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​បក្ស​ប្រជាជន ដាក់គុក ព្រោះ​តវ៉ា​ការពារ​ពលរដ្ឋ​ទៀត​ – CEN