ប្រជាព​ល​រដ្ឋ​ ស្រឡាញ់​ដើ​មឈើ ដូចស្រឡាញ់កូនចៅ, កូនឈើជាង៣០០ដើម ត្រូវដាំនៅក្បែរស្ពានជ្រោយចង្វា – CEN