តាមរយៈ​ការបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា ​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ចិន លី​ខឺ​ឈាង អាច​នឹង​មាន​ការចុះហត្ថលេខា​លើ​គម្រោង​ផ្លូវ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​ក្រុង​ទី​៣​មួយទៀត​ – CEN