បុរសម្នាក់ ត្រូវអ្នកភូ​មិប្រទះឃើញដេកស្លាប់ កណ្តាលផ្លូវលំ ក្នុងករណីប្លន់យកម៉ូតូ – CEN