លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ​នៅសាធារណរដ្ឋឆែក – CEN