កម្ពុជា និងប៊ុលហ្ការី ពង្រីកវិសា​ល​​ភា​ព​នៃ​​​ទំ​​​​ហំពា​ណិ​​ជ្ជ​ក​​ម្មទ្វេភាគី ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានកម្រិត​​​​​ទា​​​​ប​នៅ​​​​​ឡើ​យ​ – CEN