លុបឈ្មោះ សម រង្ស៊ី ចេញពី​បញ្ជី​អ្នក​ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា នៅ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី​១៤១ – CEN