អំណោយ​ពី​អភិបាលរង​ខេត្ត លោក​អភិបាលក្រុង​ផ្តល់​អំណោយ​ដល់​ម្ចាស់ផ្ទះ​ឆេះ​ – CEN