ស្នើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​ទាំងអស់ ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ , អាត្រា​អ្នកស្លាប់​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ច​រារ នៅតែ​កើតមាន​ឡើងជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ – CEN