ជប៉ុនពន្យារពេលពិ​ធីឡើងសោ​យរាជ្យ របស់​ព្រះចៅ​អ​ធិរាជ្យថ្មី ដើម្បីសម្តែងការគោរពចំពោះ​ជ​នរង​គ្រោះព្យុះ​ទីហ្វុ​ង – CEN