អភិបាល​ខេត្តតាកែវ ​៖​ និស្សិត​ត្រូវ​សិក្សា​ពី​ទីផ្សារការងារ​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​អោយបាន​ច្បាស់លាស់​មុននឹង​សម្រេច​ជ្រើស​រើសយក​ជំនាញ​ដែល​ខ្លួន​រៀន​ដើម្បី​ទទួលបាន​ការងារ​ដែល​សមប្រកប​ទៅ​ថ្ងៃ​ខាងមុខ​ – CEN