ជំ​រុញឱ្យ​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពត សិក្សា​រៀបចំ​ផែនការមេ និង​កំណត់​ផែនទី​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់​ទេសចរណ៍ នៅ​ព្រែក​កំពត​ – CEN