រោង​ជាង នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​ទួល​សង្កែ ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​ខ្ទេច រួមជាមួយ​សម្ភារ​ចាស់ៗ​ – CEN