ប្រជា​ពល​រ​ដ្ឋជាច្រើននាក់ ចុះដើរទៅតុលាការ​ខេ​ត្តត្បូ​ងឃ្មុំ ដើម្បីឲ្យតុលាការដោះលែង​តំ​ណា​ងពួ​កគាត់ – CEN