ស្លាប់ម្នាក់ របួសធ្ងន់ម្នាក់ ដោយសា​រន្ទះ​បាញ់ នៅស្រុកស្វាយទាប – CEN