អ្នក​អ​រូបិយ​វិទ្យា​ថត​បាន​ស្រមោល​ខ្មៅ របស់​ស្ត្រី​ម្នាក់​បោះពួយ​យ៉ាង​លឿន ក្នុង​ហាង​ស្រា​បុរាណ ដែល​ពុំមាន​មនុស្ស​សោះ​ – CEN