រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ព្រមាន​ក្រុមហ៊ុន​រថយន្តក្រុង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​កា​ពី​តូ​ល ចត​អនាធិបតេយ្យ​ – CEN