រដ្ឋបាល​ក្រុងព្រះសីហនុ បន្ត​ចុះ​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ តាមផ្លូវ​សាធារណៈ ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ថែមទៀត​ – CEN