ជនរងគ្រោះ​ដែល​ត្រូវបាន​ម៉ូតូ​ទឹក​បុក​ធ្លាក់ចូល​ទៅក្នុង​ទឹក ត្រូវបាន​រកឃើញ​ហើយ ឯ​ជនបង្ក​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន​ – CEN