ឃាត់​រថយន្ត​ធុន​ធ្ងន់​របស់​កង​ដឹកជញ្ជូន L.M.H មួយគ្រឿង​បើក​ចូល​ក្រុង​ពេល​ថ្ងៃ តាម​បញ្ជា​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN