ដឹង​ហើយ​ថា​អ្នកយក​របស់​ក្នុង​វត្ត ! មន្ត្រីរដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​ខេត្តសៀមរាប​ដឹក​ឈេ​ី ដែល​បាន​ដកហូត យកមក​ប្រគេន​ជូន​ឲ្យ​វត្ត​ប្រាសាទ​អធ្វារ​វិញ និង​ប្រគេន​លោក​១​លាន​រៀល​ទៀត – CEN