ផឹកស្រា​ស្រវឹង​ប៉ះ​ពាក្យសម្តី​គ្នា ក្នុង​កម្មវិធី​ខួបកំណើត បុរស​ម្នាក់ ទាញ​ពូថៅ​កាប់​គូទំនាស់​របួសធ្ងន់​ – CEN