តួកគី និងរុស្សី បង្កើ​តកិ​​ច្ចព្រមព្រៀ​ង យាមល្បា​តរួមគ្នា នៅតាមព្រំដែន – CEN