ដីកា​សម្រេ​ចចា​ត់ចែង​រក្សា​ការពារ របស់សាលាដំបូងខេ​ត្ត​ព្រះ​សីហនុ លើទំនាស់ដីធ្លីនៅតំប​ន់​អូរ​ដំរី ស្រុកស្ទឹង​ហាវ – CEN