មន្ត្រី​នគបាល ត្រូវការពារឱ្យបាន ​ទោះលះបង់​ត​ម្លៃណា​ ក៏ដោយ ចំពោះមានបុគ្គលណា ចង់មកបំបែកបំបាក់ បង្ក​អស​ន្តិសុ​ខ – CEN