លោកស្រី មូរ សុខ​ហួរ ប្រាប់​សកម្មជន​ទាំងអស់ សូម​ផ្អាក​ផែនការ​វិលត្រឡប់​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា ព្រោះ​ខ្លាច​គេ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN