ស្រ្តីវៀត​ណា​មម្នាក់ ផ្ញើសារដ៏​រំ​ជួល​​ចិត្តទៅគ្រួសារ មុនពេលបាត់ខ្លួន ហើ​យនាងប្រហែលស្ថិតក្នុងចំណោមសាក​ស​ព ដែលរកឃើញក្នុងកុងតឺណឺនៅ​អ​ង់គ្លេស​ – CEN