ពិធី​ប្រណាំងទូក​នៅ​ទន្លេ​វ៉ៃ​គោ (​ទំនប់​តា​ណេង​) ប្រព្រឹត្តិ​ទៅដោយ​រលូន និង​ភាពសប្បាយ​រីករាយ​ – CEN