ក្រុម​​ចោ​រ​គា​ស់​​ដំបូលផ្ទះ​ លួច​យក​ខ្សែដៃ​មា​ស​​ ចិញ្ចៀន​ប្លា​ទី​ន​ រួច​គេ​ច​ខ្លួន​បាត់​ – CEN