កំណត់ហេតុ​ស្តីពី ហយ​គ្រិវៈ មក​ពី​ប្រាសាទនាងខ្មៅ​, ខេត្តតាកែវ​ – CEN