ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូក ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្នើសុំលើកលែងទោស និងប​ន្ធូរប​ន្ថយទោស ដល់ទ​ណ្ឌិត​ ៩០នាក់ – CEN