លោក ជា សុផារ៉ា ៖ មន្ត្រី ខិតខំ​បម្រើ​សេវា​សាធារណៈ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឱ្យបាន​ល្អ​ទាំង​កាយវិកា និង​ពាក្យសម្ដី​ – CEN