ធ្វើតេស្ត​ទឹកនោម រក​សារធាតុ​ញៀន​លើ​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​១៥០​នាក់ រកឃើញ​២​នាក់​ – CEN